معرفی برنامه های گروه نوجوان

زیبای ستارگان ایرانی "شما نوجوانان را با نحوه زندگی و اختراعات 10 دانشمند بزرگ ایرانی در قرن پنجم آشنا می کند.

این مجموعه انیمیشن با تکنیک تلفیقی در 13 قسمت 15 دقیقه ای آماده برای پخش از شبکه 2 می باشد و تهیه کننده آقای سید حسن سلطانی  و نویسنده مجید معصومی نژاد است.