اپلیکیشن مرکز پویا نمایی صبا
دریافت نسخه اندروید

مشاهده خبر

تعداد بازدید:47
روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

گفت‌وگوی «جام‌جم» با مدیران شبکه‌های نسیم، جام‌جم و مرکز صبا

رسانه‌ملی بودجه جنگی می‌خواهد تقویت و حمایت از بودجه صداوسیما یکی از مولفه هایی است که می تواند در تولید و پخش آثار فاخر سهم بسزایی داشته باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما و به نقل از روزنامه جام جم،وقتی پای صحبت کارشناسان رسانه مینشینیم همه متفقالقول معتقدند باید برای فرهنگ سرمایهگذاری مناسب صورت بگیرد تا بتوان از طریق ساخت آثار فاخر و شایسته در جامعه فرهنگ سازی شود اما در عمل شاهدیم برخی مواقع این موضوع و حمایت مالی از آثار فرهنگی چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و با بیمهریهایی روبهرو میشود. این اتفاقی است که این روزها در ارتباط با رسانهملی رخ داده و شاهدیم در یک جنگ نابرابر با دیگر رسانههای خارجی مقابله میکند. این در حالی است که رسانههای غربی از سرمایههای کلانی برخوردارند تا بتوانند به مقاصدشان دست پیدا کنند. بنابراین ضرورت دارد رسانهملی به لحاظ بودجه مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند در این جنگ نابرابر حضور قدرتمندی داشته باشد. به همین بهانه و برای روشن شدن لزوم حمایت و تقویت صداوسیما با محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم، دکتر حسن ملکی مدیر شبکه جامجم و محمدرحیم لیوانی، رئیس مرکز پویانمایی صبا گفتوگو کردیم. حسن ملکی، مدیر شبکه جامجم در پاسخ به این سؤال که برای تقویت و حمایت از بودجه صداوسیما باید چه اقداماتی صورت بگیرد تا منجر به تولید و پخش آثار فاخر شود به جامجم میگوید: امپراتوری رسانهای غرب نزدیک به چند دهه است میکوشد از طریق هالیوود، شبکههای تلویزیونی و شرکتهای مختلف مرتبط با رسانه، چهره مشوشی از اسلام، ایران و تشیع به نمایش بگذارد. یکی از اقداماتش فیلم بدون دخترم هرگز است که مردم ایران و مسلمانان را خشن، فریبکار و دروغگو نشان دادند که حقوق زنان را رعایت نمیکنند. تصاویر خشن از مردم ایراندر رسانههای غربی! وی ادامه میدهد: تعداد این آثار که تا امروز ساخته شده، کم نیست و رسانههای غربی بهدنبال این هستند که تصویر زشت و نامناسبی از ایران نشان بدهند. این آثار فقط به کارهای نمایشی محدود نشده و از قالبهای مختلف استفاده میکنند، حتی در این حوزه مستندهای بسیاری ساختند که تصویر نادرستی از ایران به مردم جهان ارائه بدهند. آنها میخواهند ایران را تروریست نشان بدهند و از سالهای پیش از طریق آثار فرهنگی وارد این موضوع شدند. سریال هوملند جزو چنین آثاری محسوب میشود که در این اثر هم ایران و سپاه پاسداران کشور افرادی خشن متصور شدهاند. فیلمهای سری اول و دوم 300 اسکندر هم تصاویر خطرناکی از مردم ایران نشان دادند. مدیر شبکه جامجم میافزاید: همچنین بعد از فتنه سال ۸۸ هم شاهد سرمایهگذاری غرب برای ساخت فیلمها و مستندهایی همچون رقاص بیابان، برای ندا، گل رز، دختری در شب تنها به خانه میرود و ... بودیم که باز هم تصاویری نادرست از ایران نشان داده شد و نکته قابل تامل این که چنین آثاری در جشنوارههای جهانی، جایزه هم میگیرند. در حالی که تصاویر کاملا دروغ است. پویانمایی تهران تابو هم از این دست آثار است که سال ۲۰۱۷ ساخته شد و جایزه گرفت. در این اثر هم زنان و مردان ایران را به بدترین شکل نشان دادند. ملکی تاکید میکند: وقتی به همه این آثار توجه شود، متوجه خواهید شد که رسانههای غربی بهواسطه کارهای فرهنگی میخواهند تصویر ایران را تخریب و سیاهنمایی کنند. آنها میخواهند نشان بدهند که ایران هویت ندارد و همه نوع مشکلات در ایران وجود دارد. همچنین این اتفاقات در بازیهای رایانهای هم رخ میدهد. بنابراین باید رسانهملی مورد حمایت مالی قرار بگیرد تا بتواند در این جنگ نابرابر قدرتمندانه بایستد اما در عمل میبینیم که مورد حمایت مالی قرار نمیگیرد. این در حالی است که رسانههای غربی مرتب بهدنبال این هستند تا از هر طریقی وارد شوند که ذهن مردم را مسموم کنند.اکنون این سؤال مطرح میشود که چرا بودجه صداوسیما کم است که برای تولیداتش با مشکلات زیادی روبهرو میشود؟ چرا مجلس برای صنعت خودرو و... بودجه خوبی میبیند اما برای کارهای فرهنگی این اتفاق نمیافتد. واقعا ما نیاز به بودجه مناسب داریم تا بتوانیم مقابل رسانههای غربی و اهدافی که دارند بایستیم. ما اکنون در جنگ نرم هستیم و از این موضوع غافل شدیم. داشتن بودجه یک باکس! محمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم در پاسخ به این سؤال که برای تقویت و حمایت از بودجه صداوسیما چه اقداماتی صورت بگیرد تا منجر به تولید و پخش آثار فاخر شود؟ به جامجم میگوید: رسانه در سال ۱۴۰۲ بهواسطه تغییرات خیلی زیاد و پرشتابی که در عرصه جهان با آن روبهروست باید سریعتر از قبل حرکت کند که این موضوع هم شامل حوزه تکنولوژی و فناوری میشود و هم مبتنی بر محتواست. بنابراین در فناوری ارتباطاتی، شکل فعالیت رسانهای مبتنی بر تعامل با مخاطب است که نقش بسزایی دارد و برای حفظ مخاطب باید به محتوا و فناوری توجه ویژه ای کرد. وی ادامه میدهد: از سوی دیگر برای حضور در رقابت رسانهای نیاز به تغییر و تحول در ساحت رسانه است. رسانه ملی بودجه متناسب با عرصه جنگ شناختی میخواهد. این اتفاق در همه کشورهای دنیا حتی در کشورهای پیشرفته هم رخ میدهد و برای تغییرات جدی و داشتن محتوای مناسب برای مخاطبان باید سرمایهگذاری کلان هم صورت بگیرد. به همین دلیل این سرمایهگذاری هم در فناوری رسانه و هم در تولید محتوا باید انجام شود. مدیر شبکه نسیم با اشاره به اینکه سازمان صداوسیما هم ماموریت جذب مخاطب و هم ماموریت محتوایی بهعهده دارد، میافزاید: صداوسیما همچون دانشگاه عمومی است و علاوه بر رقابت با رسانههای رقیب باید سبد محتوایی مناسبی برای خانوادهها تامین کند که با تماشای برنامهها هم سرگرم شوند و هم اینکه نقش آگاهیبخشی و کارکرد تربیتی و ارشادی داشته باشد و همین کارش را سختتر میکند و نیاز به بودجه و حمایت مالی دارد، چرا که انتظار و توقع از رسانهملی زیاد است که ماموریتهایش را بهدرستی انجام بدهد. به همین دلیل باید توجه حاکمیت به موضوع بودجه باشد. ما شاهد هستیم به اندازهای که انتظارات افزایش یافته، حمایت و پشتیبانی از رسانهملی صورتنگرفته است. خوشرو عنوان میکند: رسانه در زمینه توسعه فناوری گامهای زیادی برداشته و برای تولید محتوا هم که متناسب با این موضوع باشد نیازمند بودجه است که بتواند برنامههایی متنوع که کارکرد سرگرمسازی، تربیتی و ارشادی داشته باشد. ضمن اینکه مطالبات مردم را هم پیگیری کند. لذا ما در شبکه نسیم بهدنبال تولید و طراحی چنین برنامههایی هستیم که با بالاترین کیفیت برای مخاطبان تهیه و روانه آنتن کنیم. وی عنوان میکند: شبکه فراتر ۴k زیرمجموعه شبکه نسیم است که مخاطبان میتوانند در بالاترین سطح برنامهها را از این شبکه دریافت کنند. به همین دلیل ما متناسب با شبکه فراتر ۴k برای تولید محتوا باید بودجه مناسب داشته باشیم. این شبکه به لحاظ کیفیت تصویر قابل مقایسه با HD نیست و هزینه تولید محتوا برای این شبکه بسیار پرهزینه است. ما باید متناسب با کیفیت تصویر این شبکه، محتوای بسیار قابلقبولی ارائه بدهیم که مخاطب با تماشای آن شگفتزده شود. مخاطبانی که دسترسی به این شبکه دارند، میدانند که تماشای تصاویر طبیعت ایران از این شبکه و شنیدن موسیقی متناسب با تصاویر خیلیمتفاوت است. این مدیر شبکه با تاکید بر مسأله بودجه و نیاز آن در صداوسیما میگوید: من نه بهعنوان مدیر شبکه بلکه بهعنوان کارشناس رسانه میگویم که باید بودجه مناسب به صداوسیما تزریق شود تا بتواند آثار با محتوای بالا تهیه کند. رسانهملی با رقبایی طرف است که سرمایهگذاران گستردهای دارند و آنها را حمایت میکنند. همین سرمایهگذاریها باعث شد تا آنها بتوانند روی جوانان و نوجوانان تاثیر بگذارند و آنها را تشویق به اغتشاشات کردند. شما میتوانید به فضای مجازی اینستاگرام نگاه کنید. کارکرد این شبکه اجتماعی سرگرم کردن است، اما سرمایهگذاران غربی ابتدا با سرگرمسازی در این فضا مخاطبان را جذب کردند و بعد در ادامه از این شبکه اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاسیشان استفاده و مردم را تحریک کردند. بنابراین باید به بودجه رسانهملی توجه شود، زیرا ما با چنین مسائلیروبهرو هستیم. خوشرو میافزاید: ما در شبکه نسیم هفت باکس داریم، اما فقط بودجه یک باکس را در اختیار داریم. در حالی که هزینه برنامهسازی بالاست و به تزریق بودجه مناسب برای رقابت نیاز داریم. اگر بودجه مناسب تزریق رسانهملی نشود، طبیعی است برای ماموریتهایش با مشکلات روبهرو میشود. رسانههای رقیب به دنبال سودآوری خودشان هستند، بنابراین متوسل به هر طریقی میشوند تا بتوانند روی مخاطبان تاثیر بگذارند و از این طریق سودآوریداشته باشند. این رسانهها به دنبال تخریب هستند نه اینکه کارکرد تربیتی و آموزشی در زندگی خانوادهها داشته باشند و برایشان این موضوع اهمیت ندارد. راهبرد رسانهملی کاملا متفاوت است و سبک زندگی ایرانی - اسلامی را به مخاطبان آموزش میدهد و طبیعی است برای تهیه آثار فاخر و شایسته باید بودجه مناسب هم داشته باشد. امیدواریم از این به بعد بودجه متناسب با افزایش انتظارات باشد. بودجه کم برای تولید انیمیشن محمدرحیم لیوانی، رئیس مرکز پویانمایی صبا در پاسخ به این سؤال که برای تقویت و حمایت از بودجه صداوسیما چه اقداماتی صورت بگیرد تا به تولید و پخش آثار فاخر منجر شود به جامجم میگوید: صداوسیما، بزرگترین حامی و پیشران تولید انیمیشن ملی در کشور است؛ یعنی به نوعی حیات انیمیشن تجاری در طول سالهای اخیر وابسته به صداوسیما بوده است و بخش عظیمی از هنرمندان انیمیشن با حمایتهای صداوسیما توانستند کارشان را انجام دهند؛ یعنی اگر تولیدات صداوسیما در سالهای اخیر نبود الان نمیتوانستیم به این سطح از تولید در کشور برسیم؛ بنابراین حمایت صداوسیما از تولیدات انیمیشن در سالهای گذشته باعث شده این حجم از تولید و دانش تولید در کشور وجود داشته باشد و در حال حاضر بدون هیچگونه اغراقی بزرگترین پیشران و حامی تولید انیمیشن در کشور صداوسیماست. پروژههای فاخری که صداوسیما در سالهای گذشته کار کرده موجب شده هم تجربه و هم دانش فنی تولید در کشور ایجاد شود. وی درباره اینکه انیمیشن حوزه بسیار هزینهبرداری است و بودجهای که به شما اختصاص داده میشود چقدر جوابگوست، بیان میکند: تعهد تولید سال۱۴۰۱ ما حدود ۲۰۰ ساعت است؛ ولی توانمندی تولیدات در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ ساعت است و بهراحتی میتوانیم حدود ۱۵۰درصد تولیداتمان را افزایش دهیم، اما بودجه ما به این میزان افزایش پیدا نمیکند. در صورتی که بودجه تامین شود میتوانیم این حجم تولید را داشته باشیم. حجمی که تولید میکنیم با تلاشهای زیادی است و میزان بودجهای که به ما تعلق میگیرد بسیار اندک است.تولید انیمیشن در کشور گذشته از اینکه یک تولید فرهنگی است، در ابعاد تجاری و تولیدات جانبی در مورد فرهنگسازی هم پیشران است؛ یعنی در حوزه نوشتافزار، اسباببازی و بازیهای کامپیوتری میتواند یک پیشران باشد و هر قدر این تولیدات افزایش پیدا کند در تولیدات حوزههای جانبیاش هم موثر خواهد بود و روی فرهنگ عمومی کشور نیز اثرگذار است؛ بنابراین سرمایهگذاریای که مجلس و دولت محترم در حوزه تولیدات پویانمایی انجام میدهند نه تنها صرفا در تولید انیمیشن، بلکه تاثیر مستقیم بر فرهنگ عمومی کشور در سالهای آتی خواهد داشت و انتظارمان این است که در این زمینه توجه ویژهای شود.

آخرین اخبار

. صنعت پویانمایی از دیروز تا امروز . قصه افسانه های شب یلدا از مجموعه پویانمایی جوانمردان دیپلم افتخار جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی را از آن خود کرد. . آموزه ­های رفتاری و اخلاقی در سری جدید «فیل کوچولو» . گرامی داشت هفته بسیج در مرکز صبا . گفت و گو دیباچه با تهیه کننده مجموعه پویانمایی« شکرستان . انیمیشن «پلاک» در قاب شبکه قرآن در هفته بسیج . «قلعه ماهیان» در قاب شبکه پویا . «دشت پرماجرا» به صداگذاری رسید . «چیا» در قاب شبکه فراتر . انیمیشن «گولوبولا» با زیرنویس از شبکه سلامت . روایت مهاجر سرزمین آفتاب در پویانمایی مادر کونیکو . نشست آموزشی پویانمایی در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد . نخستین دوره مسابقه پارس آرا مسابقه ملی طراحی و بازارپردازی شخصیت‌های پارسی #پارس_آرا | #کاراکتر_پردازی | #character_pitching . بخش ویژه مسابقه ملی پارس‌آرا با عنوان «شخصیت‌های پارسی و ارتقای فرهنگ عمومی» راه‌اندازی شد. . سری جدید «شکرستان» با روایت رضا بابک . چی شد که این رنگی شدم . انیمیشن «جوانمردان» روی آنتن شبکه امید . تولید پویا نمایی «مادر کونیکو» برای کودکان و نوجوان . تماشای انیمیشن «بازمانده» از قاب شبکه پنج . آغاز تولید مجموعه «کشتی گیران» در مرکز پویانمایی صبا . پخش مجموعه جدید «شکرستان» از شبکه یک سیما . پویانمایی «فیل کوچولو» به منظور مهارت‌آموزی کودکان ساخته شده است . پخش مجموعه انیمیشن «بازمانده» از شبکه قرآن و معارف سیما . ورود سری جدید «کوچولوهای کنجکاو» به شبکه پویا . «مادر کونیکو» روایتی نو از مهاجر سرزمین آفتاب برای مخاطبان . تودیع و معارفه در مرکز صبا . انیمیشن "بی‌پلاک" رونمایی شد / هفت فصل جدید انیمیشن «سلام بر ابراهیم» تولید می‌شود . انیمیشن « آقا معلم و بچه ها» در مدرسه تلویزیون . «سلام بر ابراهیم» به شبکه دو می‌آید . مرکز پویانمایی صبا با برنامه های متنوع روی انتن شبکه کودک . پویانمایی «مسافر» با موضوع پیاده رویی اربعین . مسافر ( ویژه اربعین ) . قصه های «دشت پرماجرا» برمبنای اعتماد به نسل امروز ترسیم و روایت خواهند شد. . گزارش «جام جم» از پویانمایی های جدید مرکز صبا - هویت ایرانی با انیمیشن های ملی . گفت‌و‌گوی «جام‌جم» با نویسنده و کارگردان «پهلوانان» . «مسافر» همزمان با اربعین حسینی به آنتن می رسد . پخش دو مجموعه انیمیشن در قاب شبکه امید . پویانمایی‌هایی با محوریت زندگی پیامبران . بهره گیری از هویت ایرانی ـ اسلامی در طراحی های بصری «معماهای فرید» . داستان پیامبریِ حضرت صالح (ع) و قوم ثمود در شبکه پنج . خبرنگاری با طعم جنگ و رنگ خون . خالق موسیقی پویانمایی "قصه ما مثل شد "به خاطره ها پیوست . تولیدات تابستانی مرکز پویانمایی صبا . پخش سه مجموعه انیمیشن در قاب شبکه کودک . فصل پنجم پویانمایی رعنا دختر دهقان در دست تولید . روایتی از زندگی شهید هادی در پویانمایی «سلام بر ابراهیم» . «چشمان بیدار» راوی شجاعت و عروج سفیران خبر و تصویر است . ماجراهای سفر۲۱۰ روزه ناوگروه ۸۶ پویانمایی می‌شود . پویانمایی مثل نامه . دیدار مدیران مرکز پویانمایی صبا از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

© تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز پویا نمایی صبای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز پویا نمایی مرکز پویا نمایی صبا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد.