اپلیکیشن مرکز پویا نمایی صبا
دریافت نسخه اندروید

مشاهده خبر

تعداد بازدید:52
روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

بهره گیری از هویت ایرانی ـ اسلامی در طراحی های بصری «معماهای فرید»

مجموعه‌ انیمیشن «معماهای فرید» کاری از گروه کودک مرکز پویانمایی صباست که به کارگردانی و تهیه کنندگی سید علیرضا گلپایگانی تهیه و تولید شده است.

گلپایگانی کارگردان و تهیه کننده این مجموعه می گوید: سری جدید این انیمیشن اخلاق محور که فضاهای بصری آن با هویت ایرانی اسلامی تطابق دارد با عدم پردازش شخصیت های خاکستری در میان ماجراهای خود سعی دارد مخاطب را از سردرگم شدن در میان مباحث خیر وشر برهاند و از این طریق ابهام و ایهامی را از قصه و حتی شخصيت هاي داستان خود در اذهان باقی نگذارد. علیرضا گلپایگانی کارگردان و تهیه کننده مجموعه انیمیشن معماهای فرید گفت: مجموعه معماهای فرید در کنار آموزش مطالب علمی، اخلاقی و دینی به زبان کودکانه تأکید زیادی بر هوشمندی در حل مشکلات دارد، یعنی در نظر دارد تا مخاطب را در انجام هر کاری به این برساند که هر مشکلی، راه حلی دارد و با تکیه بر اندیشه می توان بر هر مشکل و دغدغه فائق آمد. همچنین در هر قسمت از این مجموعه، بخشی را مختص به ارائه مطالب مختلف پیرامون خواص گیاهان قرار دادیم و به واسطه آن با گویشی روان و ساده ضمن ایجاد سرگرمی برای مخاطب کودک و نوجوان، تلاش داریم تا اطلاعات عمومی آنها را نسبت به محیط اطرافشان ارتقا بخشیم. او افزود: هر انیمیشنی که برای مخاطب کودک و نوجوان تهیه و تولید میشود عملاً باید هم راستا با نیازهای امروز آنها طراحی شده و پیش برود، چرا که در غیر این صورت در جذب مخاطب موفق نخواهد بود، البته مبحثِ لزوم هم راستا و موازی بودن سبک و سیاق یک برنامه با ذائقه و خوراک فرهنگی و هنری مخاطب، موضوعی نیست که صِرفا در انحصار ظاهر و گرافیک یک اثر خلاصه شود بلکه این موضوع، امری است که فراتر از ظاهر و گرافیک آثار قرار می گیرد یعنی ممکن است فُرم یک انیمیشن مطابق با زمان آینده و یا گذشته طراحی شده باشد، ولی در هرحال باید توجه نمود آنچه را که آن اثر روایت میکند بتواند از پسِ دغدغه های ذهنی کودکان و نوجوانان برآید. در واقع وقتی بتوان در بستر قصه یک اثر، توام با سرگرم نمودن مخاطب، مطالب آموزنده ای را به او منتقل نمود که در مسیر زندگی روزمره یاریگر او باشد در جذب مخاطب موفق خواهیم بود. به طور کلی در تمام قسمت های مجموعه انیمیشن معماهای فرید سعی کردیم نسبت به نیازهای مخاطب بی توجه نباشیم. گلپایگانی بیان داشت: ساختار کلی مجموعه معماهای فرید دارای یک قالب مشخص و محکم است، و شخصیتهای منفی و مثبت کاملاً از هم تفکیک شده اند و برای اینکه قصه های این مجموعه قابل پیشبینی و خسته کننده نباشند، در راه پیروزی خیر بر شر موانعی ایجاد کرده ایم که گذر از این موانع برای مخاطب کودک و نوجوان جذاب خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است، شیوه داستان پردازی معماهای فرید بر اساس تجربه های موفق طراحی شده، به عبارتی، اگرچه داستان های این مجموعه به گونه ای چینش شده اند که مخاطب، از پیش درمی یابد که شخصیت مثبت داستان، برنده نهایی ماجرا است. اما عمدتاً نسبت به این موضوع کنجکاو می شود که بداند قهرمان قصه این بار به چه شکل از پس مشکلات بر خواهد آمد. به طور کل بیشتر موضوعات مطرح شده در معماهای فرید بر مبنای تأیید درستکاری، اخلاق خوب و مذمت ظلم و نادرستی استوار شده اند، به همین دلیل به طور قطع میتوان شیوهی داستان گویی این مجموعه را در زمرهی آثار اخلاق محور طبقه بندی کرد. وی افزود: طراحی های بصری و فضایی که برای مجموعه معماهای فرید در نظر گرفته شده است، از نظر معماری، لباسها و حتی نام شخصیت ها مطابق با مباحث هویتی ایرانی ـ اسلامی است، در واقع با توجه به ارتقا دانش مخاطب کودک و نوجوان امروز و توقع بالای او از نظر شکل و محتوا، سعی کردیم این مجموعه در حین پایبندی به اندیشههای اصیل اسلامی و هویت ایرانی همواره زبانی امروزی داشته باشد تا ارتباطش را با مخاطب امروز از دست ندهد. مباحث ارزشی به گونهای در موضوع، فضاسازی و موسیقی این مجموعه تنیده شده اند که نه تنها مخاطب ایرانی بلکه مخاطب بین المللی نیز به بهترین شکل با معماهای فرید ارتباط برقرار کرده و آن را درک و تجربه کنند. گلپایگانی که ساخت انیمیشن پر مخاطب پهلوانان را در کارنامه هنری خود ثبت کرده ادامه داد: در داستان های مجموعه معماهای فرید کاملا عامدانه عملکرد خوب و بد شخصیتها در مقابل هم قرار میگیرد و علت آن این است که تلاش میشود تا برای مخاطب کودک و نوجوان در مواجهه با قصه های این مجموعه، ابهام و ایهامی ایجاد نگردد و در حقیقت با شفاف سازی مرزها و عدم پردازش شخصیت خاکستری، در نظر داشتیم تا از سردرگمی احتمالی بیننده جلوگیری کنیم چرا که معتقدیم پیچیدگی بیش از اندازه، نرسیدن پیام اصلی به مخاطب هدف را به دنبال خواهد داشت. از این رو تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا به صریحترین و البته جذاب ترین شکل ممکن مطالب و موضوعات را انتقال دهیم و در ارائه موضوعات و روند داستان سعی بر این شد که موفقیت از آن کسانی باشد که اخلاق مدار و درستکار هستند و افرادی که نیتهای ناپسند و بدکردار دارند، از پیروزی و موفقیت بیبهره خواهند بود. گلپایگانی گفت: هدف تولید کنندگان مجموعه معماهای فرید بر این است که در هر فصل بتواند جذابیت بیشتری را با توجه به بازخوردی که از پخش سری قبل به دست آورده، ایجاد نماید. در هر فصل شیوه بیان و فضاسازیها ارتقا یافته و تلاش شده تا همواره مجموعه فاخر و قابل دفاعی را تولید کنیم که با هدف اولیه و اصلی ما از تولید این مجموعه، همخوانی داشته باشد. مرکز پویانمایی صبا با گزینش ناظران ماهر و توانمند و نیز حمایتی که از این مجموعه و دیگر مجموعههای داخلی داشته و دارد، زمینه ساز بستری شده که به واسطه آن اهداف سفارش دهنده و تولید کننده با یکدیگر همسو و همجهت می شوند و به تبع آن رابطهای قوی شکل می گیرد که در نهایت منجر به تولید و پخش آثار فاخر و بی اشکال می گردد. وی تصریح کرد: مهمترین وجه تمایز مجموعه پویانمایی معماهای فرید ایجاد شخصیتی قهرمان با استفاده از قوهی تفکر و همکاری با دوستان و دیگران است. از آنجا که حل مشکلات، بخشی از آرزوی هر کودکی است که میخواهد به خوبی از پس آن برآید از این رو فرید را به عنوان سمبلی از یک قهرمان متفکر، پرتلاش و خیرخواه، در این مجموعه قرار دادیم تا این ریشهی فکری را در ذهن کودک و نوجوان رشد دهد که میشود با تلاش و کوشش مداوم در کنار بهره گیری از هوش، تفکر و کمک بزرگ ترها و روحیهی همکاری با دوستان، مشکلات را در هر سنی حل کرد. همچنین لازم به ذکر است که القا و نهادینه کردن چنین مباحثی که می تواند تاثیر بسزایی در زندگی کنونی و آینده فرزندان این مرزو بوم داشته باشد، در قالب انیمیشن می تواند بهتر و بیشتر مثمر ثمر واقع گردد. گلپایگانی در پاسخ به این سوال که این مجموعه در رقابت با تولیدات داخلی و بینالمللی در چه جایگاهی قرار دارد اظهار داشت: تمام تلاش تولیدکنندگان مجموعه بر این است که محصولی رقابتی با تولیدات داخلی و بین المللی ساخته و پرداخته شود. اما باید در نظر داشت که سرمایههای در گردش برای پروژههای بینالمللی غیر قابل مقایسه با پروژههای داخلی است و این موضوع رقابت کیفی از نظر تصویری و اجرایی را غیرممکن کرده، اما برگ برندهی مجموعههای داخلی، موضوعات داستانی آن ها است که میتوان گفت از نظر اخلاقی و آموزشی، مجموعههای داخلی از جمله مجموعهی معماهای فرید قابل رقابت با موضوعات و داستانهای خارجی است. مزیت تولیدات داخلی نوع فرهنگ و بافت داستان موجود در آن هاست که میتواند ارتباط بیشتری با مخاطب داخلی و کشورهای همجوار ایران برقرار کند و مجموعههای غربی فاقد این مزیت رقابتی هستند. به هر حال امیدواریم با بازاریابی، تبلیغات مناسب و حفظ منافع خالق اثر و همچنین ایجاد ارتباطات درست و کاربردی که وظیفهی سفارش دهندگان داخلی است، این مهم به انجام برسد و ارتباط بینالمللی حداقل در میان کشورهای مسلمان منطقه شکل بگیرد. او گفت: سری جدید از نظر ساختاری به قسمتهای پیشین متعهد مانده و اسکلت و فرم اصلی، در آن حفظ شده است اما ریتم کار بهتر شده و با اضافه کردن شخصیتهای حیوانی و افزایش موقعیتهای طنز این مجموعه، رنگ و بویی جدید و سرگرمکنندهتر به خود گرفته است. همچنین استفاده از موسیقی و نماهنگ برای وقتی که فرید تصمیم به پیدا کردن راه حلی برای حل مساله می گیرد، طراحی و اجرا شده تا به واسطه آن نشان دهیم که شخصیت اصلی با کمک استدلال و مواردی که در گوشه و کنار داستان گنجانده شده، میتواند به راه حل مشکلات دست پیدا کند، که روشی جالب توجه و تأثیرگذار در مجموعهای این چنینی محسوب میشود. وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه هم برای مخاطب کودک و نوجوان و هم در میان والدینی که روی محتوا و تصویر برای کودکانشان حساس هستند، توانستهایم بازخوردهای مثبت و خوبی دریافت کنیم. لازم به ذکر است که تعداد قسمتها و زمان پخش مناسب، اهمیت بالایی در جاافتادن و محبوبیت شخصیتها و موضوع داستان دارد. مطمئنا با حمایت مرکز پویانمایی صبا و حمایت مدیران پخش شبکههای صدا و سیما این تعدد و زمان پخش مناسب تأمین شده تا جایگاهی بیش از پیش مثمر ثمر بین مخاطبان کودک و نوجوان ایجاد گردد.

آخرین اخبار

. صنعت پویانمایی از دیروز تا امروز . قصه افسانه های شب یلدا از مجموعه پویانمایی جوانمردان دیپلم افتخار جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی را از آن خود کرد. . آموزه ­های رفتاری و اخلاقی در سری جدید «فیل کوچولو» . گرامی داشت هفته بسیج در مرکز صبا . گفت و گو دیباچه با تهیه کننده مجموعه پویانمایی« شکرستان . انیمیشن «پلاک» در قاب شبکه قرآن در هفته بسیج . «قلعه ماهیان» در قاب شبکه پویا . «دشت پرماجرا» به صداگذاری رسید . «چیا» در قاب شبکه فراتر . انیمیشن «گولوبولا» با زیرنویس از شبکه سلامت . روایت مهاجر سرزمین آفتاب در پویانمایی مادر کونیکو . نشست آموزشی پویانمایی در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد . نخستین دوره مسابقه پارس آرا مسابقه ملی طراحی و بازارپردازی شخصیت‌های پارسی #پارس_آرا | #کاراکتر_پردازی | #character_pitching . بخش ویژه مسابقه ملی پارس‌آرا با عنوان «شخصیت‌های پارسی و ارتقای فرهنگ عمومی» راه‌اندازی شد. . سری جدید «شکرستان» با روایت رضا بابک . چی شد که این رنگی شدم . انیمیشن «جوانمردان» روی آنتن شبکه امید . تولید پویا نمایی «مادر کونیکو» برای کودکان و نوجوان . تماشای انیمیشن «بازمانده» از قاب شبکه پنج . آغاز تولید مجموعه «کشتی گیران» در مرکز پویانمایی صبا . پخش مجموعه جدید «شکرستان» از شبکه یک سیما . پویانمایی «فیل کوچولو» به منظور مهارت‌آموزی کودکان ساخته شده است . پخش مجموعه انیمیشن «بازمانده» از شبکه قرآن و معارف سیما . ورود سری جدید «کوچولوهای کنجکاو» به شبکه پویا . «مادر کونیکو» روایتی نو از مهاجر سرزمین آفتاب برای مخاطبان . تودیع و معارفه در مرکز صبا . انیمیشن "بی‌پلاک" رونمایی شد / هفت فصل جدید انیمیشن «سلام بر ابراهیم» تولید می‌شود . انیمیشن « آقا معلم و بچه ها» در مدرسه تلویزیون . «سلام بر ابراهیم» به شبکه دو می‌آید . مرکز پویانمایی صبا با برنامه های متنوع روی انتن شبکه کودک . پویانمایی «مسافر» با موضوع پیاده رویی اربعین . مسافر ( ویژه اربعین ) . قصه های «دشت پرماجرا» برمبنای اعتماد به نسل امروز ترسیم و روایت خواهند شد. . گزارش «جام جم» از پویانمایی های جدید مرکز صبا - هویت ایرانی با انیمیشن های ملی . گفت‌و‌گوی «جام‌جم» با نویسنده و کارگردان «پهلوانان» . «مسافر» همزمان با اربعین حسینی به آنتن می رسد . پخش دو مجموعه انیمیشن در قاب شبکه امید . پویانمایی‌هایی با محوریت زندگی پیامبران . بهره گیری از هویت ایرانی ـ اسلامی در طراحی های بصری «معماهای فرید» . داستان پیامبریِ حضرت صالح (ع) و قوم ثمود در شبکه پنج . خبرنگاری با طعم جنگ و رنگ خون . خالق موسیقی پویانمایی "قصه ما مثل شد "به خاطره ها پیوست . تولیدات تابستانی مرکز پویانمایی صبا . پخش سه مجموعه انیمیشن در قاب شبکه کودک . فصل پنجم پویانمایی رعنا دختر دهقان در دست تولید . روایتی از زندگی شهید هادی در پویانمایی «سلام بر ابراهیم» . «چشمان بیدار» راوی شجاعت و عروج سفیران خبر و تصویر است . ماجراهای سفر۲۱۰ روزه ناوگروه ۸۶ پویانمایی می‌شود . پویانمایی مثل نامه . دیدار مدیران مرکز پویانمایی صبا از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

© تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز پویا نمایی صبای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز پویا نمایی مرکز پویا نمایی صبا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد.