نقاش کوچولو2
زمان پخش:
تعداد بازدید:1114
بخش هایی از برنامه
:خرس مریض شده و خانم دکتر می گوید باید مدتی استراحت کند و غذاهای مقوی و دارو بخورد . حیوانات جنگل تصمیم میگیرند که به او رسیدگی کنند و هر کسی چیزی برای ...
توضیح برنامه
:تکنیک این برنامه کات اوت است و داستان به اینگونه است: نقاش کوچولو پسر بچه خردسالی است که جنگلی پر از حیوانات ریز و درشت و بامزه نقاشی کرده است. او د ...
عوامل برنامه
تهیه کننده: بابک نظری
کارگردان: بابک نظری
نظرات
کد بالا را وارد کنید: