همسایه های 4
زمان پخش:
تعداد بازدید:4297
بخش هایی از برنامه
ساناز که توانسته است توسط روبی و خرس از شر گرگها نجات پیدا کند با اژدرخان به خانه بر می گردد. همه او را در آغوش می گیرند. روباه مکار به مزرعه سر می زند و با کمال تعجب می بیند که ساناز سالم به خانه برگشته است
روباه مکار که حسابی از ورود روبی به جنگل ترسیده است سعی می کند جلوی روباههای دیگر بر ترس خود غلبه کرده تا دیگران چیزی از این موضوع متوجه نشوند. روباهها آنقدر از روبی ترسیده اند که دیگر خواب و خوراک ندارند
توضیح برنامه
روباه مکار سعی دارد همسایه ها را از مزرعه بیرون کند و با تصاحب مزرعه در اینجا کارگاه جوجه کشی راه اندازی کند.
عوامل برنامه
تهیه کننده: نادر یغمائیان
کارگردان: بهروز یغمائیان
نویسنده: مهکامه بغمائیان
نظرات
کد بالا را وارد کنید: