کوچولو های کنجکاور
زمان پخش:
تعداد بازدید:4146
توضیح برنامه
در مورد بازیگوشى ها ، خیالپردازیها و در مجموع رویارویى سه خواهر و برادر کوچک به اسمهاى امین،آرزو و امید با اطرافیان و جهان پیرامونشان است که در هر قسمت در مواجهه با یک چالش جدید، از دریچه ذهن کودکانه خود به مسائل نگاه مى کنند ، به حل مسأله مى پردازند و از آن گذر مى کنند که در نهایت موجب تقویت شعور مثبت،حس محبت و همدلى با جهان پیرامون و احترام بیشتر به اطرافیان و پدیده ها مى شوند.
عوامل برنامه
تهیه کننده: آتنا مسلمی
کارگردان: آتنا مسلمی
نظرات
کد بالا را وارد کنید: