گزارش های اوتی
زمان پخش:
تعداد بازدید:3232
بخش هایی از برنامه
گزارشهای اوتی ،میان پرده های طنز.این قسمت: آجر
گزارشهای اوتی ،میان پرده های طنز درباره اقتصاد مقاومتی
توضیح برنامه
گزارشهای اوتی ،میان پرده های طنز.
عوامل برنامه
تهیه کننده: علیرضا گلپایگانی
کارگردان: علی درخشی
نظرات
کد بالا را وارد کنید: